אובדן, אבל ושכול

אובדן אבל ושכול הם חלק בלתי נפרד מחיינו מתחילתם ועד סופם. אנו נפרדים ומאבדים אחרים כמו גם חלקים מעצמנו.

ישנם סוגים שונים של אובדן.

לעיתים האובדן הוא בעקבות שכול (אובדן אדם קרוב למשל) או יכול להתעורר בעקבות אובדן של יכולת כלשהי גופנית או/ו רגשית. ישנם אובדנים שהינם צפויים וטבעיים ויש כאלה שהם מתרחשים באופן פתאומי ללא יכולת לשלוט או לצפות מראש.

לעיתים חוויה של אובדן מעוררת היבטים טראומטיים ולהיפך טראומה כרוכה בחוויית אובדן. אובדן מערער את חיינו ואת רווחת נפשנו. יכול להתעורר רגש עמוק של צער וכאב נפשי. תהליך האבל שבעקבות האובדן הוא חשוב, הישרדותי וטבעי ויש לו מטרה ברורה שהיא לאפשר רגיעה והסתגלות מיטיבה לחיים.

לעיתים מאפייני האובדן והתגובות אליו מקשים עלינו לעבד את האובדן וקיימת חשיבות בפנייה לעזרה מקצועית. בתהליך של טיפול נפשי ניתן לחבור לכאב, להתבונן במתרחש בנפש ומסביב, לעבד את האובדן והשינויים.